Η ιστοσελίδα www.office1.gr έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες εξασφαλίζουνι όλες τις προϋποθέσεις ασφαλέιας για τους πελάτες που επιλέγουν να πληρώσουν μέσω πιστωτικών καρτών. Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, και αλλαγή ή καταστροφή. Βοηθούν επίσης στο να πιστοποιείται ότι τα στοιχεία αυτά είναι ακριβή και χρησιμοποιούνται σωστά

Η ιστοσελίδα αξιοποιεί όλα τα εξελιγμένα συστήματα ανίχνευσης και αποτροπής απάτης στις πληρωμές με κάρτες, και χρησιμοποιεί το πρότυο SSL 128 για την ασφαλή μεταφορά δεδομένων.

Επιπλέον η ιστοσελίδα έχει υιοθετήσει το πρωτόκολλο 3DSecure που αποτελεί τη βάση μιας σειράς υπηρεσιών που παρέχονται από τη MasterCard και τη Visa διεθνώς (Verified by Visa & MasterCard SecureCode), προστατεύοντας τα συναλλασσόμενα μέρη και ελαχιστοποιώντας την πιθανότητα κακόβουλης χρέωσης της επιχείρησης.