Ο διαδικτυακός τόπος www.office1.gr αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρίας Αφοί Ζυριχίδη Ο.Ε. (Η Εταιρία). Παρακάτω σας περιγράφουμε τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας μας τους οποίους παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά. Η είσοδος και η περιήγηση στην ιστοσελίδα μας καθώς και οι αγορές που γίνονται μέσω αυτής διέπονται από τους όρους αυτούς και συνεπάγεται ότι συμφωνείτε με αυτούς.

Η χρήση του site διέπεται από την Ελληνική νομοθεσία. Χρησιμοποιώντας τον διαδικτυακό τόπο για την ενημέρωσή σας ή τις αγορές σας, συμφωνείτε απόλυτα ότι η χρήση γίνεται με δική σας ευθύνη.

Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση τους παρόντες όρους χρήσης, αναλαμβάνει όμως την υποχρέωση να ενημερώνει τον διαδικτυακό της τόπο και το παρόν κείμενο για κάθε τροποποίηση ή προσθήκη. Η οποιαδήποτε αλλαγή στους όρους χρήσης δεν αφορά παραγγελίες που έχουν ήδη γίνει πριν την δημοσίευση των αλλαγών.

Τυχόν ακυρότητα κάποιων Όρων του παρόντος δεν επιφέρει την ακυρότητα των υπολοίπων. Η μη ενάσκηση από την Εταιρεία των εκ των παρόντων Όρων δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματά της αυτά. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων Όρων οφειλόμενη σε λόγους ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά ακραία καιρικά φαινόμενα, σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές, καταστάσεις ανάγκης κλπ.

Σε περίπτωση κατά την οποία η διάθεση οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας του www.office1.gr ρυθμίζεται από ειδικότερους όρους χρήσης, οι όροι αυτοί θεωρούνται ως ένα σύνολο με τους παρόντες όρους χρήσης. Σε περίπτωση όμως σύγκρουσης υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι χρήσης κάθε προϊόντος ή υπηρεσίας.

1. Προϊόντα                                               

Η Αφοί Ζυριχίδη Ο.Ε., κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι φωτογραφίες, οι πληροφορίες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων που παρατίθενται να είναι ακριβή. Παρ’ όλα αυτά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δεν θα υπάρξουν διαφορές με το προϊόν που θα παραδοθεί. είτε λόγω τυπογραφικών λαθών, είτε λόγω αναληθών στοιχείων που δόθηκαν από τον κατασκευαστή του προϊόντος, είτε λόγω ξαφνικών αλλαγών στο προϊόν από την πλευρά του κατασκευαστή, είτε για άλλους λόγους ανωτέρας βίας. Για τον λόγο αυτό όλα τα στοιχεία που αφορούν τα προϊόντα είναι ενδεικτικά. Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για ελαττωματικά προϊόντα ή αναληθή στοιχεία που αφορούν στα εμπορεύματα προμηθευτών της και περιέχονται στην ιστοσελίδα. Η σχετική ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά τους επί μέρους προμηθευτές της.

Επίσης οι διάφορες προσφορές προϊόντων που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, ισχύουν πάντοτε μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. εμπορευμάτων.

2. Περιορισμός ευθύνης

2.1. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται έναντι των πελατών / χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους με εξαίρεση όσων εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παραγράφου 8.6 «Επιστροφές προϊόντος».

2.2. Η Εταιρία επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

2.3. Ο χρήστης ενημερώνεται για την διαθεσιμότητα των προϊόντων μέσα από ανάλογες λεκτικές ενδείξεις. Παρ’ όλα αυτά το ηλεκτρονικό κατάστημα www.office1.gr δεν μπορεί να παρέχει καμία εγγύηση για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας τους.

2.4. Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.office1.gr δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο και κατά την διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου.

2.5. Η εταιρία Αφοί Ζυριχίδη Ο.Ε. δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων καθώς και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

2.6. Ο διαδικτυακός τόπος www.office1.gr μεταξύ άλλων, παρέχει σύνδεση με ιστοσελίδες τρίτων, οι πάροχοι των οποίων έχουν και την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και υπηρεσιών τους, αποκλειόμενης κάθε ευθύνης της Εταιρείας, όπως ενδεικτικά ευθύνης περί δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου.

2.7. Η εταιρία Αφοί Ζυριχίδη Ο.Ε. δεν δηλώνει με κανέναν τρόπο ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα έγγραφα και στις ανακοινώσεις, που δημοσιεύονται σε αυτόν τον διακομιστή, είναι κατάλληλα για οποιονδήποτε σκοπό. Κάθε τέτοιο έγγραφο και σχετική γραφική απεικόνιση παρέχεται "ως έχει" χωρίς καμιά απολύτως εγγύηση οποιουδήποτε είδους.

2.8. Η εταιρία Αφοί Ζυριχίδη Ο.Ε. δεν φέρει ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημιά και ηθική βλάβη που προκύπτει από αδυναμία παροχής υπηρεσιών υποστήριξης.

3. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Αυτή η ιστοσελίδα είναι το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας Αφοί Ζυριχίδη Ο.Ε.. Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της εταιρίας Αφοί Ζυριχίδη Ο.Ε.
Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την εταιρία Αφοί Ζυριχίδη Ο.Ε. καθώς και την εταιρία Office 1 την οποία αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα η εταιρία είναι αποκλειστικά σήματα της εταιρίας Αφοί Ζυριχίδη Ο.Ε. που προστατεύονται από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

4. Ευθύνη Χρήστη

4.1. Οι Χρήστες αποδέχονται ότι θα κάνουν σύννομη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος www.office1.gr και αναλαμβάνουν να μην χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα για:

4.2. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο, παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο ατομικά την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων, είναι απειλητικό, προσβλητικό, βλαβερό συκοφαντικό, δυσφημιστικό, άσεμνο, λιβελογραφικό αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις ή προκαλεί βλάβες σε ανηλίκους,

4.3. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας),

4.4. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιοδήποτε εμπορικό σήμα, ή πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων,

4.5. παραπλάνηση οποιουδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου του www.office1.gr, να ζημιώσουν με οποιονδήποτε τρόπο τη φήμη της Εταιρείας ή τρίτων,

4.6. εγκατάσταση και προώθηση, με οποιοδήποτε τρόπο, οπουδήποτε είδους αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από τον λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου,

4.7. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,

4.8. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων,

4.9. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο,

4.10. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες Σε κάθε περίπτωση χρήσης, παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες Όρους, οι χρήστες υποχρεούνται να αποζημιώνουν την Εταιρείας για κάθε θετική και αποθετική της ζημία.

4.11. Κάθε χρήση αντίθετη προς τα παραπάνω εκτός των αστικών κυρώσεων επιφέρει και διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς καμία ειδοποίηση.

5. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

5.1. Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που έχουν δοθεί εκούσια από τους χρήστες στον διαδικτυακό τόπο www.office1.gr, τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές ή την επικοινωνία από τον χρήστη με το ηλεκτρονικό κατάστημα. Τα στοιχεία αυτά η εταιρία Αφοί Ζυριχίδη Ο.Ε. δεν επιτρέπει σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο με εξαίρεση τις περιπτώσεις που προβλέπονται από το Νόμο και στις αρμόδιες και μόνο αρχές.

5.2. Περισσότερες λεπτομέρειες για τον θέμα της προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων παρακαλούμε επισκεφτείτε την αντίστοιχη σελίδα εδώ.

6. Ασφάλεια Συναλλαγών

6.1. Η εταιρία Αφοί Ζυριχίδη Ο.Ε.. δεσμεύεται για την εξασφάλιση της απόλυτης ασφάλειας και της ακεραιότητας των συναλλακτικών δεδομένων που συλλέγει από τους χρήστες της ιστοσελίδας www.office1.gr. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία και τις συναλλαγές των χρηστών είναι ασφαλείς και απόρρητες.

6.2. Ο ιστότοπος www.οffice1.gr χρησιμοποιεί τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες κρυπτογράφησης SSL για την προστασία των ευαίσθητων δεδομένων των χρηστών όπως τα στοιχεία πιστωτικών καρτών.

6.3. Περισσότερες λεπτομέρειες για τον θέμα της ασφάλειας των συναλλαγών σας με το ηλεκτρονικό κατάστημα www. Office1.gr παρακαλούμε επισκεφτείτε την αντίστοιχη σελίδα εδώ.

7. Δημόσια σχόλια χρηστών

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.office1.gr στα πλαίσια της διαφάνειας και της πολυφωνίας δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να αποστέλλουν στοιχεία προϊόντων μέσω email ή ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης καθώς και να καταγράφουν τις απόψεις τους για προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρονται. Η εταιρία Αφοί Ζυριχίδη Ο.Ε. δεν είναι σε καμία περίπτωση υπεύθυνη για τις παραπάνω ενέργειες και για το περιεχόμενο των σχολίων. Η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά τον χρήστη. Σε κάθε περίπτωση αν κάποιο σχόλιο που αναρτηθεί παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο ατομικά την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων, είναι απειλητικό, προσβλητικό, βλαβερό συκοφαντικό, δυσφημιστικό, άσεμνο, λιβελογραφικό αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις ή προκαλεί βλάβες σε ανηλίκους η εταιρία Αφοί Ζυριχίδη Ο.Ε. έχει το δικαίωμα να προχωρήσει στην διαγραφή του.

8. Αγορά προϊόντων από το ηλεκτρονικό κατάστημα

8.1. Πολιτική τιμών
Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.office1.gr έχει στόχο να προσφέρει χιλιάδες προϊόντα στην καλύτερη δυνατή τιμή με άριστη ποιότητα υπηρεσιών. Παρόλα αυτά δεν μπορεί να αποκλεισθεί η περίπτωση να υπάρξουν λάθη σε τιμές και δευτερεύοντα χαρ/κά προϊόντων όπως και ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές λειτουργίας της ιστοσελίδας ή τυπογραφικά λάθη κατά την ενημέρωση / αναγραφή της τιμής ενός προϊόντος. Στις περιπτώσεις που η τιμή ενός προϊόντος είναι υπερβολικά χαμηλή ή υπερβολικά υψηλή η εταιρία Αφοί Ζυριχίδη Ο.Ε.  διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την τιμή του προϊόντος αφού πρώτα ενημερώσει τον πελάτη που το έχει παραγγείλει και εφόσον ο πελάτης δεχτεί την αλλαγή.

Η πολιτική τιμών που ακολουθεί η εταιρία Αφοί Ζυριχίδη Ο.Ε. μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος είναι ανεξάρτητη με τα υπόλοιπα κανάλια διανομής της εταιρίας όπως καταστήματα και κατάλογοι.

Οι τιμές που προσφέρονται ως «τιμή Internet» αφορούν μόνο αγορές μέσω του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος και ισχύουν για όσο διαρκεί το απόθεμα.

Η εταιρία Αφοί Ζυριχίδη Ο.Ε. διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών στο ηλεκτρονικό κατάστημα χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του πελάτη. Βέβαια ο πελάτης καταβάλλει πάντοτε κατά το χρόνο παραλαβής του εμπορεύματος, το τίμημα το οποίο αναγράφονταν στους οικείους τιμοκαταλόγους γι' αυτό το προϊόν κατά το χρόνο παραγγελίας.

8.2. Διεκπεραίωση παραγγελιών
Γίνονται αποδεκτές παραγγελίες και πραγματοποιούνται αποστολές μόνο εντός του Ελλαδικού χώρου Οι παραγγελίες εκτελούνται μέσα σε εργάσιμο οκτάωρο (8:00πμ - 16:00μμ) εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών.

Μετά την παραγγελία του χρήστη /πελάτη η Εταιρεία θα επικοινωνήσει με τον τελευταίο μέσω e-mail (στην υποδειχθείσα από τον πελάτη ηλεκτρονική διεύθυνση) ή / και αριθμό τηλεφώνου για να επιβεβαιωθεί η αγορά.

Σε περίπτωση που στη παραγγελία σας προκύψει κάποια εκκρεμότητα τότε θα σας αποσταλεί αντίστοιχο e-mail ή εναλλακτικά θα επικοινωνήσουμε μαζί σας στα τηλέφωνα που μας έχετε δώσει κατά την εγγραφή ή την καταχώρηση της παραγγελίας στο site μας.

8.3. Διαθεσιμότητα προϊόντων
Αν κάποια από τα εμπορεύματα που παρήγγειλε πελάτης δεν είναι διαθέσιμα, θα επικοινωνήσει η Εταιρεία μαζί του μέσω e-mail ή / και τηλεφώνου, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την τοποθέτηση της παραγγελίας, ώστε να τον ενημερώσει για τον πιθανό χρόνο παράδοσής τους. Στην περίπτωση αυτή, έχει τη δυνατότητα, εφόσον κρίνετε ότι το χρονικό αυτό διάστημα δεν τον ικανοποιεί, να ζητήσει την ανάκληση παραγγελίας του εν λόγω προϊόντος. Η τυχόν λοιπή παραγγελία του μπορεί να εκτελείται κανονικά.

8.4. Παραλαβή παραγγελίας 
Η παράδοση του προϊόντος γίνεται μόνο στον αγοραστή και απαιτείται η επίδειξη στον μεταφορέα της πρωτότυπης ταυτότητας ή διαβατηρίου του αιτηθέντος την παραγγελία και η καταγραφή των προσωπικών του στοιχείων. Μετά την υπογραφή – αποδοχή του πελάτη-παραλήπτη του σχετικού Δελτίου Αποστολής, δεν θα είναι δυνατό να αναγνωρίζονται τυχόν αμφισβητήσεις που αφορούν την παράδοση.

8.5. Παράδοση Προϊόντων/ Έξοδα Αποστολής-Αντικαταβολής 
Η παράδοση γίνεται μέσα στις 1-3 επόμενες εργάσιμες ημέρες από την ημέρα της παραγγελίας και εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των προϊόντων . Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον προηγούμενα έχει ενημερωθεί ο πελάτης, ο χρόνος παράδοσης μπορεί να παραταθεί.

8.6. Επιστροφή Προϊόντων 
Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε και να ζητήσετε την αλλαγή τους με άλλο προϊόν ή προϊόντα μέχρι του ύψους του τιμήματος που έχετε καταβάλλει ή με πρόσθετο τίμημα αν επιθυμείτε, μέσα σε είκοσι(20) ημέρες από την παραλαβή του προϊόντος χωρίς να είστε υποχρεωμένοι να μας ανακοινώσετε τον λόγο για τον οποίο επιθυμείτε την επιστροφή των προϊόντων. Για να γίνει δεκτή η επιστροφή πρέπει: α) τα προϊόντα να μην έχουν χρησιμοποιηθεί και β) να επιστραφούν με την απόδειξη λιανικής πώλησης ή το τιμολόγιο. Στη περίπτωση αυτή θα επιβαρυνθείτε μόνο με το κόστος επιστροφής και αποστολής των προϊόντων. Η εταιρεία μας δεν είναι υπεύθυνη για προϊόντα που χάνονται κατά τη διαδικασία επιστροφής τους. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας πριν τις επιστροφές των προϊόντων στο τηλέφωνο 2310 441900 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@office1.gr. 
Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε και να ζητήσετε την αντικατάσταση τους α) σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της εταιρίας σας παραδόθηκαν προϊόντα άλλα ή ουσιωδώς διαφορετικά από αυτά που παραγγείλατε β) σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες υπήρξε ελάττωμα στο προϊόν ή λείπει συμφωνημένη ιδιότητα του και υπό την προϋπόθεση ότι (i) δεν προβλέπεται διαφορετικά από την εγγύηση του παραγωγού, ή του εισαγωγέα και το προϊόν βρίσκεται εντός εγγύησης, οπότε και ισχύουν οι όροι εγγύησης ή (ii) αν δεν υπάρχει εγγύηση κατά το (i) δεν έχει επέλθει η νόμιμη παραγραφή των δικαιωμάτων του αγοραστή ή (iii) αν δεν υπάρχει εγγύηση κατά το (i) και το ελάττωμα ή η ιδιότητα που λείπει δεν είναι σημαντικά. Επιπλέον, για όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει το προϊόν προς αντικατάσταση-επισκευή να συνοδεύεται απαραίτητα με την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς. Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις τα προς αντικατάσταση-επισκευή προϊόντα πρέπει να βρίσκονται στην κατάσταση που παραλήφθηκαν από τον πελάτη, πλήρη και χωρίς φθορές και η συσκευασία τους να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν και να είναι σε άριστη κατάσταση, μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ). Πριν από κάθε επιστροφή συνίσταται να προηγηθεί συνεννόηση με την εταιρία Αφοί Ζυριχίδη Ο.Ε.

8.7. Ακύρωση της παραγγελίας 
Ακύρωση μιας παραγγελίας μπορεί να γίνει πριν την ημερομηνία αποστολής της από την εταιρεία μας.

9. Επικοινωνία

Για κάθε διευκρίνιση σχετική με το www.office1.gr οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2310 441900 ή μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@office1.gr, καθώς και στην ταχυδρομική διεύθυνση: Ηροδότου 33, Τκ: 55133, Θεσσαλονίκη.