Οι πληροφορίες που δίνονται από τους χρήστες στο site www.office1.gr προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της σωστής επικοινωνίας του site με τον χρήστη και για την σωστή εξυπηρέτηση των παραγγελιών του. Οποιοδήποτε προσωπικό δεδομένο που ο χρήστης δηλώνει στις σελίδες του διαδικτυακού τόπου www.office1.gr δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί από οποιοδήποτε τρίτο και τηρούνται σύμφωνα με τον Ν. 2472/97, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.office1.gr λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και εγγυάται ότι η τήρηση των προσωπικών δεδομένων γίνεται με απόλυτη ασφάλεια. Τα στοιχεία αυτά διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα είναι εγγεγραμμένος ο χρήστης και διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σχέσης. Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νόμιμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο Πελάτης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997

Οι εργαζόμενοι της εταιρίας Αφοί Ζυριχίδη Ο.Ε. έχουν εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των χρηστών και είναι συγκεκριμένα και η πρόσβαση προσώπων χωρίς εξουσιοδότηση στα προσωπικά σας δεδομένα απαγορεύεται. Σε ορισμένες περιπτώσεις δύναται να γνωστοποιούνται και σε συνεργαζόμενες με την εταιρία Αφοί Ζυριχίδη Ο.Ε.  επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης σας μαζί μας, αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά σας στοιχεία δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία.

Οι πληροφορίες που συλλέγονται από την ιστοσελίδα

Η ιστοσελίδα www.office1.gr είναι έτσι σχεδιασμένη ώστε οι χρήστες της να μπορούν να την επισκέπτονται χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν τη ταυτότητα τους εκτός και αν το επιθυμούν.

Προσωπικά δεδομένα των χρηστών ζητούνται μόνο όταν θέλουν να παραγγείλουν προϊόντα, να εγγραφούν στην ιστοσελίδα, να εγγραφούν στο newsletter ή να στείλουν email στην εταιρία μας. Τέτοια προσωπικά δεδομένα που ζητούνται αποτελούν: το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός ταυτότητας (για την διασφάλιση ταυτοπροσωπίας με τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας), τηλέφωνα, διευθύνσεις κτλ. Στην περίπτωση που ο πελάτης είναι εταιρία ζητούνται επιπλέον η επωνυμία της εταιρείας, το Α.Φ.Μ. και η διεύθυνση της έδρας της.

Cookies

Η ιστοσελίδα www.office1.gr έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας στις ιστοσελίδες να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας παρέχουμε πληροφορίες και να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες σας ενώ σε κάθε έξοδό σας από το site διαγράφονται αυτόματα. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα www.office1.gr.

Διόρθωση, Τροποποίηση ή Διαγραφή Πληροφοριών

Η ιστοσελίδα www.office1.gr δίνει την δυνατότητα στους χρήστες της να διορθώνουν, αλλάζουν, συμπληρώνουν ή να διαγράφουν δεδομένα και πληροφορίες που έχουν δώσει. Οποιαδήποτε αλλαγή επιλέξει να κάνει ο χρήστης στα καταχωρημένα στοιχεία του γίνεται άμεσα και αντικαθιστά τα παλαιότερα στοιχεία που είχαν καταχωρηθεί..

Για οποιαδήποτε απορία, βοήθεια, ή αναφορά προβλημάτων σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων επικοινωνήστε με την εταιρία Αφοί Ζυριχίδη Ο.Ε.  μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@office1.gr καθώς και στην ταχυδρομική διεύθυνση: Ηροδότου 33, Τκ: 55133, Θεσσαλονίκη.